Vicia sativa subsp. segetalis L.

Vergeten wikke

bron foto: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015
bron foto: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.
The Plant list Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.
Mansfeld Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.) Gaud.
GBIF Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.) Gaud. ; Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.) Celak.
Nederlandse naam Vergeten wikkeRelatie met cultuurgewas
faba boon primaire genenpool
wikke primaire genenpoolFloron gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië midden en west
Afrika noordkust maar ook elders
Noord-Amerika niet in het noorden
Zuid-Amerika op een aantal plaatsen
Australië op een aantal plaatsen
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort