Vaccinium myrtillus L.

Blauwe bosbes

bron foto: Mars 2002 (2007), publisher: Wikimedia Commons  (license CCASA 3.0 Unported)
bron foto: Mars 2002 (2007), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Vaccinium myrtillus L.
The Plant list Vaccinium myrtillus L.
Nederlandse naam Blauwe bosbesRelatie met cultuurgewas
blauwe bes zelfde geslachtFloron gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa niet in de meest zuidelijke delen
Azië West- en Midden-Siberië en Klein-Azië
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort