Trifolium ornithopodioides L.

Vogelpootklaver

bron foto: Willem Braam, Verspreidingsatlas 2015
bron foto: Willem Braam, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Trifolium ornithopodioides L.
The Plant list Trifolium ornithopodioides (L.) Sm.
Nederlandse naam VogelpootklaverRelatie met cultuurgewas
klaver zelfde geslachtFloron gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: gevoelig
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden

Bij deelgebied link naar overkoepelend gebied.

z = zeker, m = mogelijk (zie Methodiek)

Noord-Holland

  • Duinen van Texel (SBB [z])
  • Lage Land van Texel (NM [m])
  • Oude en Nieuwe Land van Texel (SBB [m])

B) In genenbank

  • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: vindplaatsen van de soort
  • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa Zuid- en West-Europese kustgebieden en in Hongarije
Azië -
Afrika Noord-Afrikaanse kustgebieden
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië Zuid-oost Australië
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

_legenda.gif

Optimistisch scenario

Trifoliumornithopodioides_EU_C26-small.png
Trifoliumornithopodioides_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016

Pessimistisch scenario

Trifoliumornithopodioides_EU_C85-small.png
Trifoliumornithopodioides_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort