Ribes rubrum L.

Aalbes

Aorg1961 (2011), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)
Aorg1961 (2011), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Ribes rubrum L.
The Plant list Ribes rubrum L.
Nederlandse naam AalbesRelatie met cultuurgewas
aalbes primaire genenpool
zwarte bes tertiaire genenpool
kruisbes tertiaire genenpoolFloron gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa voornamelijk in West-Europa
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort