Raphanus raphanistrum L.

Knopherik

bron foto: Roel Hoekstra, CGN 2015
bron foto: Roel Hoekstra, CGN 2015

Naamgeving

GrinTax Raphanus raphanistrum L.
The Plant list Raphanus raphanistrum L.
Nederlandse naam KnopherikRelatie met cultuurgewas
radijs primaire genenpool
mosterd tertiaire genenpool
koolzaad tertiaire genenpoolFloron gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen algemeen
Status Rode Lijst: thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië gematigde en koele streken
Afrika ingeburgerd in Zuid-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort