Prunus spinosa L.

Sleedoorn

bron foto: Otto Wilhelm Thomé (1885), publisher: Wikimedia Commons (pub.domain)
bron foto: Otto Wilhelm Thomé (1885), publisher: Wikimedia Commons (pub.domain)

Naamgeving

GrinTax Prunus spinosa L.
The Plant list Prunus spinosa L.
Nederlandse naam SleedoornRelatie met cultuurgewas
pruim secundaire genenpoolFloron gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa noordelijk tot in Zuid-Scandinavië en zuidelijk tot in Midden-Spanje en het zuidoosten van de Kaukasus
Azië Zuidwest-Azië
Afrika Noordwest-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort