Poa compressa L.

Plat beemdgras

bron foto: James K. Lindsey (2006), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 2.5 Generic)
bron foto: James K. Lindsey (2006), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 2.5 Generic)

Naamgeving

GrinTax Poa compressa L.
The Plant list Poa compressa L.
Nederlandse naam Plat beemdgrasRelatie met cultuurgewas
beemdgras zelfde geslachtFloron gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië West-Azië
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd in gematigde delen
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort