Poa angustifolia L.

Smal beemdgras

bron foto: Tim van de Vondervoort, Waarneming.nl 20150502
bron foto: Tim van de Vondervoort, Waarneming.nl 20150502

Naamgeving

GrinTax Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort.
The Plant list Poa angustifolia L.
Nederlandse naam Smal beemdgrasRelatie met cultuurgewas
beemdgras zelfde geslachtFloron gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa meest in de koel-gematigde delen
Azië meest in de koel-gematigde delen
Afrika -
Noord-Amerika meest in de koel-gematigde delen
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort