Lotus corniculatus L.

Gewone rolklaver

bron foto: Isidre blanc (2013), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron foto: Isidre blanc (2013), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Lotus corniculatus L.
The Plant list Lotus corniculatus L.
Nederlandse naam Gewone rolklaverRelatie met cultuurgewas
rolklaver zelfde geslachtFloron gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië gematigde streken
Afrika gematigde streken in Noord- en Oost-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort