Lathyrus sylvestris L.

Boslathyrus

Olivier Pichard (2007), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
Olivier Pichard (2007), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Lathyrus sylvestris L.
The Plant list Lathyrus sylvestris L.
Nederlandse naam BoslathyrusRelatie met cultuurgewas
lathyrus (o.a. pronkerwt) taxon groep 2Floron gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeldzaam
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa niet in noordelijke en westelijke delen
Azië Kaukasus
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort