Lactuca serriola L.

Kompassla

bron foto: Roel Hoekstra, CGN 2009
bron foto: Roel Hoekstra, CGN 2009

Naamgeving

GrinTax Lactuca serriola
The Plant list Lactuca serriola L.
Nederlandse naam KompasslaRelatie met cultuurgewas
sla primaire genenpoolFloron gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa in gematigd klimaat
Azië in gematigd klimaat
Afrika in gematigd klimaat
Noord-Amerika in gematigd klimaat
Zuid-Amerika in gematigd klimaat
Australië in gematigd klimaat
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort