Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

Grote zandkool

bron foto: EricM (2013), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron foto: EricM (2013), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
The Plant list Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Nederlandse naam Grote zandkoolRelatie met cultuurgewas
rucola primaire genenpool
mosterd tertaire genenpool
kool tertaire genenpool
radijs tertaire genenpool
koolzaad tertaire genenpool
knolraap tertaire genenpoolFloron gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort