Daucus carota L.

Peen

bron foto: Roel Hoekstra, CGN 2013
bron foto: Roel Hoekstra, CGN 2013

Naamgeving

GrinTax Daucus carota L.
The Plant list Daucus carota L.
Nederlandse naam PeenRelatie met cultuurgewas
peen primaire genenpoolFloron gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa gematigd of warm klimaat
Azië gematigd of warm klimaat
Afrika gematigd of warm klimaat
Noord-Amerika gematigd of warm klimaat
Zuid-Amerika gematigd of warm klimaat
Australië gematigd of warm klimaat
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort