Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet

Muurbloemmosterd

bron foto: James Sowerby (1801), publisher: Wikimedia Commons (public domain)
bron foto: James Sowerby (1801), publisher: Wikimedia Commons (public domain)

Naamgeving

GrinTax Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet
The Plant list Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet
Nederlandse naam MuurbloemmosterdRelatie met cultuurgewas
mosterd secundaire genenpool
kool tertiaire genenpool
knolraap tertiaire genenpoolFloron gegevens (2014)
Indigeniteit ingeburgerd 19e eeuw
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeldzaam
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa in het westelijke deel van Zuid- en Midden-Europa
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort