Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus (L.)

Zachte dravik s.s.

bron foto: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015
bron foto: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus
The Plant list Bromus hordeaceus L.
Nederlandse naam Zachte dravik s.s.Relatie met cultuurgewas
dravikgras zelfde geslachtFloron gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 -
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië Zuidwest-Azië
Afrika Noordwest-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort