Bromus hordeaceus L.

Zachte dravik

bron foto: Rasbak (2005), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron foto: Rasbak (2005), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Bromus hordeaceus L.
The Plant list Bromus hordeaceus L.
Nederlandse naam Zachte dravikRelatie met cultuurgewas
dravikgras zelfde geslachtFloron gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

  • groen: verspreidingsgebied

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië -
Afrika Noordwest Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd, met name West kant
Zuid-Amerika -
Australië ingeburgerd
bron: GBIF (onvoldoende gegevens Azië & Z.Amerika)
bron: GBIF (onvoldoende gegevens Azië & Z.Amerika)

Meer informatie over de soort