Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Zwarte mosterd

bron foto: Pancrat (2009), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron foto: Pancrat (2009), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
The Plant list Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
Nederlandse naam Zwarte mosterdRelatie met cultuurgewas
mosterd secundaire genenpool
kool secundaire genenpool
koolzaad tertiaire genenpool
rucola secundaire genenpool
knolraap tertiaire genenpool
radijs tertiaire genenpoolFloron gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië Zuidwest-Azië
Afrika Noord-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort