Agrostis capillaris L.

Gewoon struisgras

bron foto: Rasbak & Kristian Peters (2006), Wikimedia Commons  (GFDL license)
bron foto: Rasbak & Kristian Peters (2006), Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Agrostis capillaris L.
The Plant list Agrostis capillaris L.
Nederlandse naam Gewoon struisgrasRelatie met cultuurgewas
struisgras zelfde geslachtFloron gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
bescherming door Flora & fauna wet geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië west en midden
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Meer informatie over de soort